K.G.V.H. T :: +386 (0)7 496 35 60
Deržič - Drezga d.o.o. M :: +386 (0)31 635 011
Bratov Gerjovičev 35, 8257 Dobova E :: derzic.drezga@amis.net

Čistimo zaradi lastne varnosti!

Zakonodaja

Potreba po čiščenju dveh sistemov, ki ogrožata varnost in zdravje človeka, ter okolice.

Prezračevalni in ventilacijski sistemi

Ventilacijski sistemi

Prah, ki se nabira v prezračevalnih sistemih bazira na sestavi bakterij in gob, ki se lahko odluščijo in tako prehajajo v prezračevalni prostor. Bolezni, ki se pokažejo v takšnih prostorih, so vnetja dihal, migrene, utrujenost, depresija, v nakopičenih nesnagah se lahko v dovodnih kanalih razvije tudi bakterija LEGIONELE.

Umazan in zamaščen ventilacijski sistem predstavlja zelo visoko požarno grožnjo. Prah gori zelo hitro, tako da se hkrati s pretokom zraka požar lahko zelo hitro razširi po vseh ostalih prezračevalnih prostorih.

Ventilacijski in prezračevalni sistemi, ki so v stiku z živili, so predmet nadzora državnih inšpekcijskih služb, saj lahko ogrožajo varnost in zdravje človeka.

Na osnovi:
  • Zakona o varnosti in zdravja pri delu (RS, 56/99),
  • Zakona o varstvu pred požarom (RS, 71/93),
  • Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/99) ter
  • Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)
  • Pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme, ki v 50.členu narekuje, da:
    »Ventilacijski ali klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se mora redno pregledovati, usedli prah ali nabrana maščoba pa odstraniti vsaj vsake tri mesece". Vsi ostali tako ventilacijski kot prezračevalni sistemi pa se morajo pregledati vsaj enkrat letno.«

Kuhinjske nape

Kuhinjske nape

Kuhinjske nape so pravo skladišče vseh nečistoč, sej se v njih nalagajo maščobe, bakterije in ostale nečistoče, ki izparevajo iz hrane. Vse našteto se kopiči v kuhinjskih napah in po določenem času se v njih nakopiči toliko plasti maščob in nečistoč, da ovirajo delovanje nap.

Posledično se zmanjša pretok zraka in zaradi tega v kuhinji nastaja neugoden vonj. Slednji je posledica številnih bakterij, ki se razmnožujejo na podlagi nakopičenih maščob in povišanih temperatur.

V končni fazi pa lahko to pripelje do povzročitve raznih infekcij in bolezni, kakor tudi do požara, ki se v takšnih razmerah hitro širi iz prostora v prostor.

Za več informacij vas prosimo, da nas pokličete na 07 496 35 60 ali nam pošljite sporočilo.
izdelava spletnih strani: ETREND